SOFUOGLU

NEWS

Within the scope of CII, an information and benchmarking meeting was held on Regulation of Relations Between Charterers and Shipowners and EU ETS

Turkish Airlines’ experiences within the scope of EU ETS were conveyed to our industry at our event.

CII ve EEXI’ın regülatif düzenlemelerle hayatımıza girmesiyle beraber, yarattığı etkilerin charterer ve armatör arasındaki ilişkilerde birçok belirsizliği de beraberinde getirdiğini gördük. Şu anda CII kapsamında armatörler gemilerini ‘’C’’ ve üzerinde tutmak isterken bunlar bazı operasyonel ihtiyaçları da beraberinde getirmektedir.

Bununla birlikte EU ETS 2024 yılında uygulamaya girecek ve etkileri bir sonraki seneden itibaren görülmeye başlanacaktır.

Bu kapsamda TAB Mükemmeliyet Merkezi olarak 19 Aralık 2023 tarihinde Palladium Tower / Ataşehir’de bir bilgilendirme toplantısı ve benchmarking yapılmıştır.

TAB Mükemmeliyet Merkezi İcra Kurulu Başkanı ve Baş Danışmanımız Sayın Harun Şişmanyazıcı moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, önce CII’ın teknik açıdan charterer ve armatör arasındaki ilişkileri nasıl etkileyeceği Sayın Ali İbrahim Kontaytekin tarafından katılımcılara aktarılmış, sonrasında Sayın Harun Şişmanyazıcı ve Prof.Dr. Fehmi Ülgener tarafından BIMCO’nun CII klozları kapsamındaki Time Charter ve Voyage Charter klozları tahtında charterer ve armatör arasında ne tip hukuki sonuçlar oluşabileceği anlatılmıştır.

Etkinliğin öğleden sonraki bölümünde ise Türk Hava Yolları Sürdürülebilirlik Müdürü Sayın Deniz Daşdan sektörümüze THY’nin yaşamış olduğu EU ETS kapsamındaki pratikleri soru-cevap şeklinde katılımcılara iletmiştir.

Hemen ardından ise Dan Bunkering yöneticilerinden Sayın Hans Dollerup EU Registration, Otorite seçimi EUA alımları vb. konularda bilgilendirmede bulunmuştur.

Son olarak Chartering Müdürleri ile karşılıklı olarak chartering klozlarda yer alması gerekebilecek maddeler üzerinde görüşmeler yapılmıştır.

Bu etkinlik sonrasında ortaya çıkan sonuçların değerlendirilmesi ile birlikte uluslararası denizcilik kurumlarına bu sorun ile ilgili bir yazı yazılması da gündemimize alınmıştır.